Tập trung thực hiện các dự án điện khí LNG tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân

(binhthuan.gov.vn) Ngày 16/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản gửi các Bộ, ngành, địa phương về Đề án phát triển các dự án sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại Việt Nam, trong đó đồng ý thông qua chủ trương phát triển chuỗi các dự án khí – điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) tại Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Đến ngày 10/5/2013, Bộ Công Thương đã phê duyệt Đề án Chuỗi các dự án điện khí LNG tại xã Sơn Mỹ, tỉnh Bình Thuận, gồm 04 dự án thành phần: Dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ; dự án Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ; dự án Đấu nối Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ vào hệ thống điện Quốc gia và dự án Đường ống dẫn khí Sơn Mỹ – Phú Mỹ. Trong đó, dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ được xác định là dự án trọng điểm, đóng vai trò quan trọng để triển khai các dự án thành phần trong Đề án Chuỗi các dự án khí – điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Hiện nay, dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 50 ha, tổng vốn đầu tư là 1.338 triệu USD; dự kiến dự án sẽ hoàn thành vào năm 2027 và cung cấp 3,6 triệu tấn khí LNG/năm trong giai đoạn 1 và 6 triệu tấn khí LNG/năm trong giai đoạn 2.

Dự án Trung tâm Điện lực Sơn Mỹ, gồm: Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Sơn Mỹ I với tổng công suất 2.250 MW, năm 2021 Bộ Công Thương đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; hiện nay, chủ đầu tư đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định; dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong năm 2028. Dự án Nhà máy nhiệt điện khí LNG Sơn Mỹ II có tổng công suất 2.250 MW, được Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương giao cho Tập đoàn AES – Mỹ làm chủ đầu tư dự án; Bộ Công Thương đã phê duyệt chủ trương đầu tư theo phương thức đối tác công tư tháng 2/2023; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; hiện nay, chủ đầu tư đang lập Báo cáo nghiên cứu khả thi và triển khai các bước chuẩn bị đầu tư theo quy định; dự kiến dự án sẽ hoàn thành trong năm 2028.

Việc triển khai dự án Kho cảng nhập LNG Sơn Mỹ và các dự án thành phần hoàn toàn phù hợp với Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng Quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Khi các dự án đi vào hoạt động sẽ góp phần hình thành Trung tâm năng lượng mang tầm Quốc gia tại tỉnh Bình Thuận theo Kết luận số 76-KL/TW ngày 28/11/2013 của Bộ  Chính trị; đồng thời, sẽ có thêm các dự án khác đến đầu tư, như: Kho xăng dầu, Kho chứa Hydrogen, sản xuất cánh quạt gió, thiết bị năng lượng tái tạo… tạo điều kiện cho tỉnh Bình Thuận thu hút lấp đầy các dự án vào Khu Công nghiệp Sơn Mỹ 1 và Khu công nghiệp Sơn Mỹ 2, Khu công nghiệp – Đô thị – Dịch vụ Hàm Tân – La Gi và Khu kinh tế phía Nam của tỉnh; đưa ngành công nghiệp năng lượng trở thành ngành chủ lực của tỉnh, tạo động lực tăng trưởng kinh tế cho địa phương.

Nguồn: binhthuan.gov.vn