Giao lưu và chia sẽ nhiều vấn đề nóng của NLTT Việt Nam hiện nay

Thực hiện KH hành động đã đưa ra tại Hội nghị thường niên, ngày 12/7/2023 Công ty CP Phong điện Thuận Bình (TBW) vinh dự đón tiếp các ACE đến tham quan, giao lưu và chia sẽ nhiều vấn đề nóng của NLTT VN hiện nay;

Về đề án thành lập DN O&M: đã có các Cá nhân/DN có tên dưới đây đồng ý góp vốn thành lập và sẽ trở thành Cổ đông sáng lập:
1/ Vũ Phong Energy;
2/ Công ty CP Phong điện Thuận Bình;
3/ Công ty CP Cơ giới Trung Nam;
4/ Công ty TNHH Công nghệ Năng lượng Nam Việt;
5/ Công ty Solarcom;
6/ Bà Nguyễn Thị Khánh Linh (Cá nhân).