Executive Committee

 


Mr. BÙI VĂN THỊNH
Chairman
General Director TBW

Mr. NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Vice Chairman
Head of Renewable Energy PECC3

Mr. HỒ SƠN HÙNG
Vice Chairman
Former deputy general director of Binh Thuan Department of Industry and Trade

Mr. Nguyễn Hoàng Hưng
Vice Chairman
General Director Solarcom


Mr. TRẦN QUỐC TUẤN
Member
Thuan Binh Wind Power JSC

Mr. PHẠM ĐÌNH TRUNG
Member
General Director of AGECO Company

Mr. LÊ TÀI TUỆ
Member
Construction Corporation No.1 – JSC

SENIOR ADVISORS


Mr. LÊ CHÍ HIỆP
Prof. Dr of HCM City University of Technology

Mr. PHẠM NAM PHONG
Chairman Vũ Phong Energy

Mr. ĐẶNG QUỐC TOẢN
General Director Asia Petro

Mr. NGUYỄN QUỐC THẮNG
Director VN Project