Ban chấp hành

 


Ông BÙI VĂN THỊNH
Chủ tịch Hiệp hội
Tổng Giám Đốc TBW

Ông NGUYỄN HOÀNG DŨNG
Phó Chủ tịch
Trưởng phòng NLTT PECC3

Ông HỒ SƠN HÙNG
Phó Chủ tịch
Nguyên PGĐ SCT Bình Thuận


Ông NGUYỄN HOÀNG HƯNG

Phó Chủ tịch
TGĐ CTCP Đầu Tư Điện MT (Solarcom)


Ông TRẦN QUỐC TUẤN
Ủy viên
CTCP Phong Điện Thuận Bình

Ông PHẠM ĐÌNH TRUNG
Ủy viên
TGĐ Công ty TNHH AGECO

Ông LÊ TÀI TUỆ
Ủy viên
Tổng Công Ty Xây Dựng Số 1

BAN CỐ VẤN

 


Ông LÊ CHÍ HIỆP
GS TS ĐH Bách Khoa Tp. HCM

Ông PHẠM NAM PHONG
Chủ tịch Vũ Phong Energy

Ông ĐẶNG QUỐC TOẢN
Tổng Giám Đốc Asia Petro

Ông NGUYỄN QUỐC THẮNG
Giám Đốc VN Project