VÌ TƯƠNG LAI KHÔNG PHÁT THẢI

VỀ HIỆP HỘI ĐIỆN GIÓ VÀ MẶT TRỜI
BÌNH THUẬN

Hiệp hội điện gió và Mặt trời Bình Thuận được thành lập theo quyết định số 3734/QĐ-UBND ngày 25/12/2009 với tên gọi: Hiệp hội điện gió tỉnh Bình Thuận của UBND tỉnh Bình Thuận và được UBND tỉnh Bình Thuận đồng ý đổi tên thành Hiệp hội điện gió và Mặt trời Bình Thuận theo QĐ số 1803/QĐ-UBND ngày 05/08/2020

ĐỊNH HƯỚNG

Cầu nối giữa các hội viên và các Sở ngành, địa phương.
Chia sẻ kinh nghiệm công tác chuẩn bị đầu tư, thu xếp vốn vay, đầu tư, vận hành giữa các hội viên
Tích cực liên kết, giao lưu với các tổ chức quốc tế quan tâm đến phát triển điện gió, điện mặt trời tại Việt Nam
Tuyên truyền vận động các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có lĩnh vực hoạt động quy định trong Điều lệ Hiệp hội tham gia Hiệp hội

TIN TỨC & CÁC HOẠT ĐỘNG

Xem thêm

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI

0hội viên

0hội viên danh dự cá nhân

0hội viên chính thức

(gồm: 23 hội viên tập thể; 05 hội viên cá nhân)

0hội viên tập thể liên kết

TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI DỰ ÁN HỘI VIÊN

0/55

dự án tỉnh Bình Thuận thuộc các hội viên của Hiệp hội

0,4

MW đã và đang hoàn thiện